Bayındır Devlet Hastanesi Probel HBYS geçişi

2020-06-09
1

Bayındır Devlet Hastanesi Probel HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) geçişi başarıyla sağlanmıştır.