Hasta Başı Elektronik Tıbbi Veri Kayıt ve Eğitim Terminali

2016-05-12
hastabaşı

Bu projenin gerçekleştirilmesindeki amaç; günümüze kadar genel olarak sadece tıbbi veri kaydı, arşivleme ve faturalamayı hedefleyen sağlık personeline kolaylık yerine ek yük getiren, Sağlık personelinin hastaya olan ilgi ve gücünü azaltan veya engelleyen, kullanımı zor ve karmaşık hastane bilgi yönetim sistemlerinden kurtularak; sağlık personelinin veriyi kolaylıkla  ve oluştuğu noktada, yani hasta başında hatasız ve kolay bir şekilde girmesini sağlamak, veri girişleri esnasında hasta sürecinin takibini aynı anda yapabilmek ve ihtiyaç duyduğu veriye anında ulaşabilmesini sağlamaktır.
 
Böylece hastane bilgi yönetiminin sağlık personeline hizmet etmesi sağlanacak, zaman ve iş gücünden ciddi tasarruf edilecek ve yapılan tıbbi kayıt hatalarına bağlı tedavi hatalarının tamamen önüne geçilecektir. Bunların yanı sıra oluşan tıbbi kayıtlardan sağlık personeline karar desteği sağlayacak verilerin derlenerek basit ara yüzlerle kullanıma sunulması hedeflenmiştir.
 
Proje kapsamında Hastane yatan hasta sürecine etki eden, ilaç ve sarf malzeme süreci, muayene  tanı tedavi işlemleri süreci, hemşirelik uygulamaları süreci ve zamanlamaları analiz ve entegre edilerek hastane bilgi sistemi üzerinden uygulanması ve takibi sağlanmıştır. Bu sayede hastayla ilgili iş ve işlemlerin standart ve zamanında yapılmasının  yanısıra kontrolü de sağlanmıştır.
 
 Bu süreç yönetimiyle birçok gereksiz protokol ve kağıt ortamdan kaldırılarak hatasız, kağıtsız, standardize,  zaman ve iş gücü tasarrufu sağlayan, sağlık personelinin enerjisini veri girmek, kağıt ortamda veri derlemek veya veri peşinde koşmak yerine  veriye hızlı bir şekilde ulaşarak tüm enerji ve bilgisini hastanın sağlık ve bakımına yönlendirilmesini sağlayan bir sistem oluşturulmuştur.
 
Sistemde kullanılan cihaz ve yazılım ara yüzleri tamamen dokunmatik olarak yapılandırılmıştır. Klavye ve fare kullanmadan, bir form işaretlemek veya yazmaktan çok daha kolay ve hızlı şekilde kullanılabilmektedir.
 
Gerek sağlık personeli görevlerinin  gerekse tedavinin  önemli bir parçası olan ve geniş zaman isteyen hasta eğitimleri ise video ortamında hasta başı terminallerine taşınarak hasta ve ailesinin tedavi sürecine katılması ve tedavi etkinliği ve sürekliliğinin sağlanması amaçlanmıştır.
 
Hastaneye yatmak hasta ve aile için travmatik bir olaydır. Travma karşı konulması güç, olağan deneyimlerin dışında kalan ve yaşamı tehdit eden unsur olarak değerlendirilmektedir. Diğer yandan Uzun süre yatan hastaların depresyon, yalnızlık duygusu, kaygılarda artış gelişebilmekte ve tedavi sürecini olumsuz etkilemektedir.
 
Hastanın yalnızlık duygusunu en aza indirmek için  hastanın çeşitli uğraşlarla ilgilenebileceği, günlük yaşamındaki iş ve aktivitelerin bir kısmını sürdürüp takip edebileceği, sosyal ortamıyla iletişimini en üst düzeyde sağlayabileceği olanaklar sağlamak hedeflenmiştir. Hastanın tedavi sürecinde   dünyadan,  sosyal ortam ve yaşamından kopmaması için hastaya yönelik uygulamalar yapılandırılmıştır.
 
Hasta başı terminaline entegre edilen radyo, televizyon  ve diğer medya uygulamaları ile dış dünyadan haberdar dolması sağlanmış video konferans uygulamaları ile yakınlarının çok uzaklarda olması durumunda bile her an iletişim sağlayabilmesi amaçlanmıştır.  
 
Böylece hastaneye yatışın yarattığı travma hem hasta hem aile açısından en aza indirildiği gibi hasta memnuniyeti  ve tedavi başarısı da  en üst düzeye çıkarılmaktadır.
 
Modern tıbbın ayrılmaz bir bütünü olan bilgi teknolojilerinin dünyada  bazı tıp merkezlerinde uygulanan  hasta başı terminallerinin hastanemizdeki süreç entegrasyonları benzerlerine göre büyük üstünlük sağlamaktadır. Hasta ve çalışan memnuniyeti açısından ülkemiz sağlık sektörü için yeni bir açılım ve değişimin başlangıcıdır.
 

Hastane Hizmetleri

 • Hastaların Tıbbi  verilerinin kaydı hasta başında hatadan ve karışıklıklardan uzak, güvenli ve mahremiyet ilkelerinden ödün vermeden son derece basit  ve hızlı bir şekilde dokunmatik ekranlardan fare ve klavye kullanmadan  kolay bir şekilde sadece dokunarak girilebilmekte  ve Hasta Elektronik Kayıtları yetkili sağlık personeli tarafından kapsamlı, hızlı ve kesintisiz olarak görüntülenebilmektedir. Her işlem kağıtla kayıt altına almaktan çok daha basit ve hızlı bir hale getirilmiştir. Her terminalde sadece o odadaki hasta veya hastalar görülebilmektedir. Yatış esnasında hastanın da onayı alınarak hastanın fotoğrafı sisteme yüklenebilmekte böylece personelin hangi hasta üstünde işlem yaptığı da daha net görülebilmektedir. Hasta bilekliklerine RFID  uygulaması ile hasta tedavi  güvenliği daha da arttırılabilecektir.
 • Proximity Kart  okuyucu entegrasyonu ile personelin şifre girmek gibi zaman kaybettirici uygulamalardan kurtulması sağlanmış diğer yandan hastayla ilgili iş ve işlemlerin hangi personel tarafından yapıldığı da hatadan uzak bir şekilde kayıt altına alınmıştır. Bu işlem RFİD okuyucu, yüz tanıma sistemi ile de gerçekleştirilebilecektir.
 • Sağlık personeli hastanın yatış süresince diğer sağlık personeli ve doktorlar tarafından yapılan işlemleri ve takipleri kolaylıkla takip edebilmekte ve karar desteği alabilmektedir.
 • Hastanın tedavisinde yapılan değişiklikler uygulayacak personele uyarı ve mesaj şeklinde iletilebilmektedir.

Yapılan İşlemler

 • Hastanın geçmiş bilgi ve tetkiklerine anında erişim.
 • Anamnez ve fizik Muayene kayıtları
 • Tetkik istemleri (Görüntüleme dahil tüm tetkikler)
 • Laboratuar sonucu görüntüleme (Solunum Fonksiyon Testi Dahil)
 • Radyoloji sonuçlarını anında  görüntüleme(entegre PACS)
 • Patoloji sonuçları görüntüleme
 • Konsültasyon işlemleri
 • Dijital ilaç order işlemleri: (hekimin verdiği ilaç orderı otomatik olarak eczaneye düşmekte ve ilaçlar kliniğe gönderilmektedir. Aynı order hemşirelik bilgi sistemi üzerinden hemşire ekranlarına düşerek hemşirenin hasta başı terminallerinden izleyerek hasta tedavisini  görerek tedavi ve takipleri uygulayabilmektedir.(ilaç etkileşimleri ayrıca entegre edilecektir)
 • Dijital tedavi order işlemleri
 • Digital hasta takip order işlemleri
 • Hemşire ilaç ve tedavi uygulama kayıt ve takipleri (vital bulguların giriş ve gözlemlenmesi)
 • Hemşire gözlem ve ön değerlendirme işlemleri. (Hemşirelik Bilgi sistemi: sistem tanılama, düşme riski değerlendirme, bası yarası riski değerlendirme ve evreleme, Hemşire bakım planlaması,taburculuk eğitimi )
 • Standardize hasta bakım ve hizmeti.
 • Tıbbi rol ve yetki paylaşımı
 • Ciddi Zaman Tasarrufu, Performans artışı,
 • Tıbbi personele hızlı erişim (Hemşire çağrı sistemi ve mavi kod.)
 • Acil durum uyarı ve duyuru sistemleri.
 • Video konferans ile hasta takibi
 • Uzaktan Konsültasyon. Tele tıp uygulamaları
 • Kağıtsız hastane uygulamaları.(Hemşirelik Bilgi sistemi,Elektronik Order.)
 • Hasta Güvenliği (Tıbbi hatalarda azalma)
 • Azaltılmış hastane stresi ve yatan hasta memnuniyetini arttırma.
 • Sağlık personelinin hasta ile göz temasını kaybetmeyecek ve iletişimi aksatmayacak şekilde planlanmış ergonomik terminal kolu. Hekim ve sağlık personeli hasta ile iletişim halinde iken bir yandan dokunmatik ekrandan bilgileri kolayca kayıt altına alabilmekte diğer yandan hastanın geçmiş kayıtları ve tetkiklerini inceleyebilirken yeni tetkikleri anında isteyebilmektedir.
 • Sağlık personeli arasında mesajlaşma ile iletişim.

Hasta Eğitimi

 • Hastanın mevcut hastalığı ve tedavisi ile ilgili hasta Eğitimi Film arşivi, egzersiz görselleri.
 • Tedavi ve ilaç kullanım teknikleri ile ilgili görsel ve videolar.
 • E-Kütüphane Sesli Kütüphane (yaşlı ve görme özürlü hastalar için)
 • Hastane ile ilgili bilgilendirme sağlık personeline erişim.
 • Hekim seçme hakkı, hasta hakları ve sorumlulukları eğitimi
Dijital Eğlence Enstrümanları:
 • TV,
 • Video film kütüphanesi,
 • Oyunlar,
 • Müzik,
 • İnternet
 • İnternet radyosu,
 • Sesli  e-kitaplar.
 • E-Ziyaret
 • Aile ile  görüntülü video konferans
 • Online alışveriş.
 • E-Geçmiş olsun.
İş Enstrümanları:
 • Internet,
 • E-mail,
 • Yüksek verimli ve çok fonksiyonlu işlemler
 • Office,
 • Entegre Telefon

Bu sistemin araştırma ve geliştirme faaliyetleri; hastane süreci entegrasyonu, yazılım süreç entegrasyonu , kullanıcı ara yüzü planlama ve yapılandırması; cihaz yapılandırma ve entegrasyonları aşağıda adı geçen kurum,  firma ve çalışanlarınca sürdürülmektedir.

 

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Arşt.Hast.

    PROBEL Yazılım Firması

Vestel DİGİTAL

 Başhekim

 Doç.Dr. Ahmet ERBAYCU

 Başhekim Yard.

 Dr .Serdar GÜNSEREN

 Eğitim Görevlisi

 Dr.Salih Zeki GÜÇLÜ (Doktor Ekibi)*

 Başhemşire Yard:

 Arzu ÇETİN ( 1. Servis hemşire ekibi)**

 Bilgi işlem Koord.

 Tıbbi Teknolog Ayşe GÜLDAL

 Genel Md.

 Ziya BOLGÖNÜL

 Yazılım Uzm.

 Orkun KİTAPÇIOĞLU

 Yazılım Uzm.

 Yunus BAYHAN

 Yazilim Uzm

 Mehmet İZCİ

 

 Genel Müd.

 Hayrettin ÇELİKHİSAR

 Uyg.Müh. Müdürü

 EMİR BACAK

 İş Yöneticisi.

 Buğra ERDOĞAN

 Tek. Çöz. Uzm.

 Tuba KARADAŞ

 Müş. Destek Tak. Lideri

 Engin ERTUĞ

 Proje Tek.

 Süleyman KAVASOĞLU