ISO 9001:2008, ISO 27001:2013 ve ISO IEC 15504 Sistem Eğitimleri

2016-10-01
egitim1
egitim2
egitim3

Merkez ofisimizde ve şube ofisimizde ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimi, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi eğitimi ve ISO IEC 15504 (Spice) Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi eğitimleri yapılmıştır. Eğitimlere üst düzey yöneticiler, bilgi güvenliği yöneticileri, sistem yöneticileri ve bu standartları yerine getirmekle yükümlü tüm personel katılmıştır. 

Katılımcılar eğitim süresince BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) standartlarına giriş: Tarihi, gelişimi ve mevcut durumu, sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması, politika, kapsam, risk değerlendirmesi, risk yönetimi, uygulanabilirlik bildirisi standardın amacı, güvenlik amaçları ve kontrollerin yönetimi, en kritik kontrollerin önemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ni uygulamanın etkileri, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi ve ticari etkileri, yasalara karşı uyumsuzluklara yönelik cezalar hakkında bilgi edindiler.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi eğitiminde; kalitenin tanımı, kalite yönetim sistem standartlarının gelişimi, prensipleri, kalite politikası, müşteri ile iletişimi, süreçlerin gözetimi, kalitenin yönetilmesi ve sürekli iyileştirmenin yürütülmesi, dokümantasyonun önemi, tetkik ve belgelendirme prosedürleri anlatılarak maddeler katılımcılar ile birlikte tartışılarak değerlendirildi.

ISO IEC 15504 (Spice) Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi eğitiminde; sistem gereksinimlerinin analizi, sistem mimari tasarımı, yazılım gereksinimlerinin analizi, yazılım tasarımı, yazılım yapısı ve testi, sistem bakımı, proje, kalite ve risk yönetimi, denetleme, dokümantasyon, yapılandırma ve problem çözüm yönetimleri konularında bilgilendirildiler.