Probel HBYS Karar Destek Sistemi (KADESS)

2016-05-12
Karar Destek
22

Günümüzde kullanılmakta olan HBYS programlarından sadece hastanın verilerinin saklanmasını ve bu verilerin fatura edilmesini sağlamasını bekleyen yönetici olduğuna inanmamak gerekir. HBYS yazılımları elde ettiği verileri hastanenin işleyiş süreçlerine göre toplamalıdır. Böylece elde edilen veriler süreç değerlendirme olarak da kullanılabilir. 
 
Hastanın hastaneye başvurusundan çıkışına kadar olan tüm süreçler ile hastanın tedavisinde rol ve yan rol alan personel, ilaç, malzeme, laboratuar vb. süreçler tek bir noktadan izlenip değerlendirilebilmelidir.
 
Bu değerlendirme esnasında HBYS programı listeler, hesaplamalar, analizler için gerekli tüm verileri istenilen zaman dilimi içinde, istenilen sırada ve önceden ön görülmüş hesaplamaları da yaparak en hızlı şekilde vermelidir. Hatta bu raporları farklı ortamlarda değerlendirmek yada üzerine ilaveler yapabilmek üzere Excel tarzı elektronik tablo uygulamalarına aktarabilmelidir.
 
Bu işlemlerin Probel HBYS ’de tek bir butonla yapılabilmesini ve yöneticilerin süreçlerle ilgili değerlendirme yapıp karar vermesini sağlayan sisteme kısaca KADESS adını vermekteyiz.
 
KADESS sisteminde yöneticinin hasta ve hasta sürecindeki diğer yan süreçleri rahatça izleyebilmesi için poliklinikler, acil servis, yataklı klinikler, yoğun bakım, günübirlik klinikler, ameliyatlar, maliyet analizleri, laboratuar, radyoloji, patoloji, ayniyat, performans ve personel verilerinin izlenmesi, gereken ana kriterler olarak belirlenmiştir. Her bir ana kriter yöneticinin belirlediği iki tarih arasında değerlendirilebilir ve diğer anlamlı ilişkisel süreçlerle karşılaştırılabilir iç içe raporlardan oluşmaktadır.
 
Bu verileri alırken de yönetici hastanenin tüm birimlerini detay bazında görebildiği gibi istediği gibi gruplanmasını sağlayarak ana grup bazında da inceleyebilir. Örneğin bir anabilim dalı yada kliniğin her bir polikliniğini ayrı ayrı görebilirken, bunları tek bir grup altında toplayarak iki veya daha fazla anabilim dalı yada kliniği birbirleri ile kıyaslayabilir.
 
Örneğin yataklı kliniklerin verilerini önce genel bir bakışla inceler, klinik adı, yatan hasta sayısı, yatak işgal oranı ve yatak devir hızını görür. Detayları görmek için tek tuşa basarak, bu hastalara istenen tetkikleri ana gruplar (radyoloji, patoloji vb.) halinde, maliyetleri ve gelirleri (faturası kesilmiş ise fatura tutarı ile kesilmemiş ise simülasyon yaparak) ile karşılaştırarak alabilir. Daha detayda ise bu tetkikleri isteyen hekimleri gruplayarak görebilir.
 
Tüm bu iç içe raporlar grubunu ilk başta saydığımız ana süreç gruplarının tamamında benzer bir yapıda almak mümkündür.
 
Son olarak farklı gruplardan gelen verilerin anlamlı bir şekilde bir araya getirilmesini sağlayan Genel Excel raporundan bahsedelim. Bu buton sayesinde anabilim dalı yada kliniklerin toplam bastıkları hasta sayısı (ayaktan, yatan ve günübirlik), bu hastalardan elde edilen gelir grupları, bu gelirleri elde ederken yapılan maliyetler, bu işlemi yapan hekim sayısı (çalışma süresi bazında), bu hekimlerin ürettiği girişimsel işlem puanları, bu hekimler dağıtılan ek ödeme tutarları gibi anında ölçülebilecek ve sistem tarafından elde edilebilen tüm verileri Excel ekranına aktarır. Tüm bu verilerin genel toplam üzerindeki yüzdelik dağılımlarını otomatik makrolar yardımı ile hesaplayarak ilgili alanlara sistem tarafından yerleştirilir. Yönetim sistem tarafından ölçülemeyen diğer verileri bu tablolara ilave ederek seçilen iki tarih arasında hastanenin mali genel yapısını görür.
 
Gelecek yılın yapılanma ve yatırım kararlarını bu sistemden elde edilen verileri göz önüne alarak planlar. Böylelikle KADESS gerçekten alınacak kararları destekleyeme yardımcı bir sistem olduğunu ispatlamış olur.