TS ISO/IEC 15504 SPICE Seviye-2 Belgesi

2017-03-10
1

Probel  TS ISO/IEC 15504 SPICE Seviye-2 Belgesi 'ni almaya hak kazandı.

TS ISO/IEC 15504 SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) : 1995 yılında ISO ve IEC tarafından çıkarılan Yazılım süreci iyileştirme ve yetenek belirlemedir.  Yazılım geliştirme projelerinin yönetim tarafı çoğunlukla yetersiz planlama, geliştirme süreçlerin tam anlaşılmaması, iyi bir yönetim çerçevesinin olmayışı gibi problemlerle karşı karşıyadır. Bu çerçevede daha disiplinli geliştirme süreçleri için standartlar geliştirilmeye başlanmıştır.

ISO 15504 Spice alanındaki çalışmalarımızda Yönetim alanında; Proje Yönetim Sistemi, Konfigürasyon Yönetimi Süreci, Risk Yönetim Süreci vb. Mühendislik alanında; Gereksinim Yönetimi, Test Sürecinin Yönetimi, Entegrasyon Sürecinin Yönetimi, Tasarım Sürecinin Yönetimi vb. Destek alanında; Kalite Yönetimi, Problem Yönetimi, Dokümantasyon Yönetimi, Değişiklik Yönetimi vb. basamaklar belirlenerek 2016 yılının Ağustos ayında başlayan çalışmalarımızı tamamlayarak 27 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında TSE tarafından geçekleştirilen denetim sonucunda ISO 15504 SPICE belgesine sahip olarak iş süreçlerini geliştirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedeflemekteyiz.

Çalışmalarımızın her aşamasında emeği geçen değerli çalışanlarımıza teşekkür eder, Probel olarak başarılarımızın devamını ve sürekliliğini dileriz.