Mobil Uygulama Gizlilik Politikası

Son güncelleme tarihi 22 Haziran 2020

·        Giriş

Probel Yazılım Donanım A.Ş. olarak gizliliğinize ve verilerinizin güvenliğine değer veriyoruz. Bu nedenle, sizi hangi verileri topladığımız, veri toplamanın amaçları ve verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili olarak aydınlatmak amacıyla bu Gizlilik Politikası’nı hazırladık.

·        Topladığımız veriler

Kullanıcı giriş bilgileri ve çalıştırdığı raporlar veritabanında loglanmaktadır.

·        Topladığımız verileri nasıl kullanıyoruz?

Bu kullanımın yasal dayanakları, onayınız, bir sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için zorunlu olması, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesidir.
IP adresiniz, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla toplanır ve saklanır.

·        Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

Sisteme girş bilgileriniz, sistemlerimizde 1 yıllığına saklanır.

·        Verilerinizin paylaşımı

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için resmi merciler ve mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere cevap vermek amacı dışında verilerinizi 3. kişilerle paylaşmıyoruz.

·        Çerezler

Çerezler, tercihlerinizi ve hareketlerinizi tanımak için internet siteleri tarafından tarayıcınıza yerleştirilen basit metin dosyalarıdır.
Tarayıcınızın ayarlarından çerezleri yönetebilirsiniz.

·        Web Sitesinde Kullanılan Çerez Türleri

Oturum Çerezleri (Session Cookies) : Oturum çerezleri siteye giriş yapıldığında oluşturulan, herhangi bir işlem yapılmaz ise 30 dakika sonra silinen çerezlerdir. Bu tür çerezleri kullanmamızın temel amacı kullanıcı hesabının güvenliğidir. Ayrıca Üyeler, şifrelerini kullanarak üyelere özel bölüme giriş yaptıklarında, sayfalar arasında gezinirken her sayfada tekrar şifre girmelerine gerek kalmaz.

Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies): Kullanıcı Web Sitesini farklı zamanlarda ziyaret ettiğinde, kullanıcının Web Sitesini daha önce ziyaret ettiğinin hatırlanması ve tercihlerinin hatırlanarak daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için kullanılan çerezlerdir.

 

·        Güvenlik

Kişisel Veriler HTTPS protokolü aracılığıyla şifrelenerek Web Sitesine gönderilir. Ticari olarak kabul edilebilir bir koruma aracı kullanmak için çalışıyoruz. Ancak, internet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli ve güvenilir olmadığını ve mutlak güvenliğini garanti edemeyeceğimizi unutmayın.

·        Diğer Sitelere Bağlantılar

Hizmetimiz diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Üçüncü tarafa ait bir bağlantıyı tıklarsanız, o siteye yönlendirilirsiniz. Bu harici sitelerin bizim tarafımızdan kullanılmadığını unutmayın. Bu nedenle, bu web sitelerinin Gizlilik Politikasını gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Herhangi bir üçüncü taraf sitenin veya hizmetinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve sorumluluk kabul etmemekteyiz.

·   Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız

Aşağıda açıklanan haklarınızı info@probel.com.tr adresine eposta göndererek kullanabilirsiniz.

·  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı

·  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi ve kopyalarını talep etme hakkı

·  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı

·  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı

·  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme hakkı

·  Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı

·  Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi vey ok edilmesinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı

·  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı

·  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı

·  Kişisel verilerinizin tamamının veya bir kısmının işlenmesine son verilmesini talep etme hakkı

·  İşlenen kişisel verilerinizin elektronik formatta bir kopyasını isteme ve bunların bir başka kişiye iletimini talep etme hakkı

·  Kişisel verilerinizi işlememize istediğiniz zaman itiraz etme hakkı

·        Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu nedenle, herhangi bir değişiklik için periyodik olarak bu sayfayı gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Bu sayfada yeni Gizlilik Politikasını yayınlayarak herhangi bir değişikliği size bildireceğiz. Bu değişiklikler, bu sayfada yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girer.

 

 

·        Bizimle iletişime geçin

Bizimle her zaman info@probel.com.tr veya aşağıdaki posta adresine yazarak bu Gizlilik Politikası’yla ilgili sorularınız ve yorumlarınız hakkında iletişime geçebilirsiniz.
Posta adresi :  
İsmet Kaptan Mahallesi, Şair Eşref Bulvarı Karaahmetoğlu İş Merkezi
No: 22 Kat: 7 Konak/İZMİR