İş Zekası

İş Zekası

Kurumlarda üst yöneticilerin ve çalışanların karar vermesine yardımcı olarak kullanılan, karar verme sürecinde kullancıların sistemle karşılıklı olarak etkileşimde bulunduğu bilişim sistemleridir. Kullanıcılar, özetsel ve farklı istatiksel bilgiler sağlayan bu tür sistemler yardımıyla daha hızlı ve daha isabetli kararlar verebilmektedir.Mobil teknolojileri destekleyen karar destek sistemi ile, yöneticiler tanımlanan yetkileri çerçevesinde kurumun bilgilerine ihtiyaç anında zaman ve mekan bağımsız bir şeklide ulaşıp değerlendirmeleri yapabilmektedir.

Faydaları

  • Kurumların farklı birimlerindeki konsolide edilerek tek bir noktada toplanmayı ve sunmayı,
  • Çeşitli analizlerle veriyi bilgiye dönüştürerek karar alma süreçlerini hızlı ve doğru bir biçimde yapmayı,
  • Kurum performanslarını ölçmeyi ve yönetmeyi,
  • Bilgiye hızlı ve kolay erişimi,
  • Veri kaynaklarının daha etkin kullanımı, zaman ve maliyet tasarrufu,
  • Koordinasyon ve planlamanın etkin gelişimini sağlar.