Klinik Karar Destek Sistemi

Klinik Karar Destek Sistemi

Sağlık kuruluşları günümüzde bilişim sistemlerinden, yönetim hizmetleri, hastalıkların teşhis edilmesi, hekimlerin hastayla ilgili vereceği kararların desteklenesi, hemşire ve hekimlerin yapacağı işlerde rehberlik, sinyal yorumlama, laboratuvar hizmetleri ve hasta yönetimi gibi çok çeşitli alanlarda faydalanılmaktadır.Bu amaçla kullanılan sistemlerin başında ise Klinik Karar Destek Sistemleri gelmektedir.

Klinik karar destek sistemleri (KKDS); hekimlere veya diğer sağlık personeline alacağı klinik kararlarda destek sağlayan bilgisayar programlarıdır. Bu sistemler bir bakıma karar desteği sağlamak için klinik veri yada medikal bilgiyle ilgilenen bilgisayar sistemleridir.

Bu sistemler hastalığın tespiti, tedavi seçenekleri, hangi ilaç kullanılması gerekliliği konularında iyi nitelikli alan bilgisine sahiptirler. Klinik karar destek sistemleri, güncel bilgileri kullanarak ve hastaya özel bilgileri de dikkate alarak, hekimlerin hastayı en iyi biçimde değerlendirmesi yönünde yardım eder.

  • Bilginin depolanması ve geri çağırılması için gerekli olan altyapıyı sağlayan sistemlerdir.
  • Kullanıcıların problemleri ve teşhis yöntemlerini hatırlamaları için dizayn edilen sistemlerdir.
  • Hastaların özel verilerine dayanarak tavsiyeler ve değerlendirmeler sunan sistemlerdir.